28Jan/19

ข่าว: Partnership ร่วมกับบ. NTP บ.ไอทีชั้นนำ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้รับโอกาสจาก บริษัท เอ็นทีพี จำกัด ผู้จำหน่ายสินค้าไอที และวางระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีให้กับหน่วยงานภาครัฐ และบ.เอกชนขนาดใหญ่ ให้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานฝ่ายขาย เพื่อแนะนำสินค้าต่างๆ ทั้งในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ ที่เน้นไปที่อุปกรณ์สแกนเอกสารที่รองรับงานเอกสารได้ตั้งแต่ขนาดเท่านามบัตร จนไปถึงเอกสารแบบแปลนอาคาร หรือแบบลายผ้าที่มีขนาดหน้ากว้างสูงสุดที่ 60 นิ้ว และที่ขาดไปไม่ได้เลย คือ โซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับงานจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง คือ ซอฟต์แวร์ ABBYY ทั้ง FineReader และ FlexiCaptureRead More…

25Jan/19

Moverio BT-35E Main Specification

ค้นหาข้อมูลทางด้านเทคนิค, ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือต่างๆของแว่นตาอัจฉริยะ Epson Moverio BT-35E เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง สำหรับการพัฒนา ปรับปรุงการไหลของขั้นตอนต่างๆของการพัฒนา เอกสาร ดาวโหลด คำถามที่พบบ่อย เอกสารต่างๆบนเว็บไซต์ ดูเพิ่มเติม (English) ดาวโหลดชุด SDK ของ Moverio พร้อมๆกับ โครงการตัวอย่างที่มีให้โหลดมากมาย ดูเพิ่มเติม  (English) ค้นหาอย่างเร็วกับคำถาม ที่มักพบบ่อยๆได้ที่นี้ ดูเพิ่มเติม  (English)

20Dec/18

ข่าว: อบรมหลักสูตรเร่งรัดเพื่องานดูแลระบบ DocnFlow และการใช้งานเครื่องสแกนเนอร์

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ตัวแทนเจ้าพนักงานจาก พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลระบบงานบริการจัดการไฟล์เอกสาร และไฟล์ภาพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ติดตั้งไว้เพื่อใช้เก็บ และให้บริการงานเก็บเอกสาร และภาพทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญๆของกองทัพอากาศ ที่ชื่อ DocnFlow ได้เข้ารับการอบรมถึงภาพรวมของการทำงานของระบบ DocnFlow ทั้งในโหมดของผู้ดูแลระบบ และโหมดของผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งในส่วนงานของการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และการสืบค้นข้อมูล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ และร่วมลงมือทดลองใช้งานระบบ จนเป็นที่เข้าใจในแต่ละขั้นแต่ละตอน

07Jun/17

ข่าว: เครื่องสแกนเอกสารขนาด A1 (หรือ 24นิ้ว) นำส่งให้กับ บ. ZinCode แล้ว

     เมื่อวันที่ 6-06-2560 เครื่องสแกนเนอร์แบรนด์ Contex จากประเทศเดนมาร์ค รุ่น Contex SD One+ 24 ซึ่งรองรับงานสแกนเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A4 ไปจนถึง A1 (หรือ หน้ากว้าง 24 นิ้ว ไม่จำกัดความยาว) ได้ถูกนำส่งให้กับ บริษัท ซินโค้ด เทคโนโลยีส์ จำกัด เป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับแนะนำวิธีการทำงานร่วมกับเครื่องสแกน และโปรแกรมควบคุมเครื่องสแกนที่เป็น รุ่น Nextimage 5 Scan+ArchiveRead More…

23Feb/17

ข่าว: กว่า 60 เครื่องกับเครื่อง Avision รุ่น AD240!!!

     มาถึงแล้วกับเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิด ADF ที่รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ บัตรประชาชน ถึง A4 แบรนด์ Avision รุ่น AD240 จำนวนกว่า 60 เครื่อง  เพื่อส่งมอบให้กับโครงการหนึ่งของไปรษณีย์ไทย ที่คู่ค้าของเราคือ บ.สุธาสิน กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ชนะโครงการนี้ และ อีกโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่คู่ค้าของเราคือ บ.อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  เป็นผู้ชนะโครงการนี้ ซึ่งทั้งสองบริษัทคู้ค้าของเรา ได้นำเสนอเครื่องสแกนเนอร์ราคาประหยัดRead More…