All posts by Somsak Phorkha

26Sep/12

ABBYY FlexiCapture Engine

FlexiCapture Engine ® คืออะไร FlexiCapture Engine คือ ชุดพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจับข้อมูลที่พรั่งพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆสำหรับงานจัดกลุ่มเอกสาร และงานประมวลผลฟอร์มเอกสาร ชุดพัฒนาตัวนี้เปิดให้ผู้พัฒนาโปรแกรมนำเอาคุณสมบัติที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับงานแยกข้อมูลอัตโนมัติเข้ามาไว้ภายในโปรแกรมประยุต์ของตนเองได้โดยง่ายและรวดเร็ว   FlexiCapture Engine ทำให้การนำไปใช้ร่วมกับระบบงานอื่นๆ หรือการบูรณาการคุณสมบัติทางด้านการจับข้อมูลมีความสะดวกมากขึ้น งานประมวลผลเอกสารที่กึ่งมีโครงสร้าง และเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง อาทิเช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน สัญญาต่างๆ และเอกสารชนิดอื่นๆอีกมากมายก็สามารถจับข้อมูลออกมาได้   ด้วยความสามารถที่มีอยู่ในชุดพัฒนาโปรแกรม ABBYY FlexiCapture นี้คุณจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้โปรแกรมประยุกต์ ในขณะเดียวกันยังสามารถลดต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ควบคู่กันไปด้วย ขยายความสามารถโปรแกรมตัวเดิม หรือ สร้างโซลูชั่นเพื่อการจับข้อมูลอัตโนมัติใหม่ FlexiCapture EngineRead More…

26Sep/12

Ultimus BPM Suite

นิยามของ “การจัดกระบวนการทางธุรกิจ หรือ Business Process Management” คือ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งระบบปัจจุบันเป็นระบบที่แยกออกจากกันเป็น Silo การที่จะใช้งาน รวมกันค่อนข้างยากจึงมีแนวคิดในการ Integrate และปรับปรุงกระบวนการทำงานทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและทำงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงต้องทำการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) ซึ่งเกิดแนวคิดในการ share service กันเพื่อให้แต่ละ Business สามารถใช้งาน service ที่ต้องการรวมกันได้ SOA จึงเป็นแนวคิดที่นำมาประยุกต์ใช้งานเพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแบบ Silo มาเป็น SOA ซึ่ง Technology ที่มาตอบโจทย์ในการ Implement แนวคิดนี้คือ Web Service เนื่องจากไม่ขึ้นกับ Platform และสะดวกในการเรียกใช้งาน (Service)Read More…

26Sep/12

ABBYY FineReader Engine

FineReader Engine ® คืออะไร FineReader Engine ® คือ ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดว์ ใช้เพื่อบูรณาการความสามารถด้านการรู้จำได้หลากหลายภาษา และเทคโนโลยีต่างๆเพื่อการแปลงไฟล์เอกสาร  ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการความสามารถเหล่านี้ให้เป็นคุณสมบัติหนึ่งภายในโปรแกรมของตนเอง ชุดเครื่องมือและคำสั่งทางด้านซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ภายในชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้ ได้อำนวยความสะดวกให้กับนักพัฒนาโปรแกรมในการนำเอาความสามารถหลัก สำคัญๆของ ABBYY มาใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นการรู้จำอักษรบนเอกสารภาพ หรือ การรู้จำลายมือบนเอกสารภาพ หรือ การรู้จำกรอบรับเครื่องหมายถูก หรือการรู้จำข้อมูลรหัสแท่งทั้งแบบ 1 มิติ และ 2มิติ และ ความสามารถด้านการสร้างไฟล์ประเภท PDF ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้นRead More…

26Sep/12

เกี่ยวกับเอ็นทูเอ็น

บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์มีความคุ้นเคยกับงานออกแบบ และ พัฒนาระบบการ จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากประสบการณ์นานนับสิบปีที่อยู่ในธุรกิจ ผู้ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้าทั้งในส่วนฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ การให้การบริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์หลักที่ริเริ่มที่จะก่อตั้ง บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ขึ้นมาก็เพื่อ  ต้องการนำเสนออุปกรณ์เพื่อการทำเอกสารกระดาษให้อยู่ในรูปแบบเอกสารดิจิตอล (Document Imaging) ที่มีมาตรฐานสากล และ เหมาะสมตรงตาม ลักษณะงานที่ หลากหลายของแต่ละภาคส่วนธุรกิจ เพราะเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ขายสินค้าเท่านั้น แต่Read More…

26Sep/12

Document Express

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบีบอัดไฟล์เอกสารภาพ โปรแกรม Document Express จากค่าย Caminova จะทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มืออาชีพ องค์กรธุรกิจที่มีการเก็บเอกสารสแกนเป็นจำนวนมากๆ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาที่ต้องการเก็บเอกสารเชืงวิชาการ หรือหนังสือแบบเรียนต่างๆให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล สามารถแลกเปลี่ยน และ นำเอกสารทั้งประเภท ขาวดำ หรือ แม้กระทั่งประเภท 4 สี แปลงเก็บให้อยู่ในรูปของดิจิตอลไฟล์ที่ผ่านเทคโนโลยีเฉพาะตัวด้านการบีบอัดข้อมูล (compression) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วต่อการเข้าถึงเอกสาร ผลกระทบต่อคุณภาพของรูปภาพ และ เนื้อหา ภายในเอกสารหลังการบีบอัด มีน้อยมากๆ ขนาดไฟล์ที่ได้จะมีขนาดเล็กจนทำให้คุณประหลาดใจกับเทคนิคเฉพาะนี้ บางประเภทเอกสารสามารถถูกบีบอัดได้ถึง 1,000:1 ปรโยชน์ที่เห็นอย่างชัดเจนเมื่อนำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้งาน ต้นทุนลดลงอย่างมหาศาล ประเภทเอกสารใหม่ที่มีนามสกุลเป็น DjVu (สามารถเลือกบันทึกเป็นไฟล์Read More…