All posts by Somsak Phorkha

04Jan/19

ข่าว: เครื่องสแกนเนอร์หน้ากว้าง 36 นิ้ว Contex SD ONE+ 36 นำส่งให้กับบ. RTCO เรียบร้อย

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้างที่รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ A4 – A0 หรือ 8 นิ้ว – 36 นิ้ว ราคาประหยัด เป็นเครื่อง Contex รุ่น SD ONE+ 36 พร้อมขาตั้งตรงรุ่น ได้นำส่ง ติดตั้ง และแนะนำการใช้งานเครื่องสแกน พร้อมทั้งซอฟต์แวร์อำนวยความสะดวกเพื่องานสแกนที่ชื่อ Nextimage V5 ให้กับเจ้าหน้าที่ทางไอทีของ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่งRead More…

20Dec/18

ข่าว: อบรมหลักสูตรเร่งรัดเพื่องานดูแลระบบ DocnFlow และการใช้งานเครื่องสแกนเนอร์

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ตัวแทนเจ้าพนักงานจาก พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลระบบงานบริการจัดการไฟล์เอกสาร และไฟล์ภาพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ติดตั้งไว้เพื่อใช้เก็บ และให้บริการงานเก็บเอกสาร และภาพทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญๆของกองทัพอากาศ ที่ชื่อ DocnFlow ได้เข้ารับการอบรมถึงภาพรวมของการทำงานของระบบ DocnFlow ทั้งในโหมดของผู้ดูแลระบบ และโหมดของผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งในส่วนงานของการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และการสืบค้นข้อมูล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ และร่วมลงมือทดลองใช้งานระบบ จนเป็นที่เข้าใจในแต่ละขั้นแต่ละตอน

13Dec/18

ข่าว: คุณลูกค้าจากสำโรงสนใจเครื่องสแกนหนังสือแบบ Overhead แล้วก็รับกลับไปดูแล 1 เครื่อง

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 คุณลูกค้าเดินทางจากย่านปู่เจ้าสำโรง ตรงมายังสำนักงานของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ เพื่อชมการทำงานของเครื่องสแกนเนอร์ 2 แบบ ระหว่างเครื่องที่เป็น Flatbed กับเครื่อง Overhead Book Scan และด้วยความง่ายในการติดตั้ง มีขนาดที่เบา และซอฟต์แวร์ที่มากับเครื่องสแกนเนอร์ชนิด Overhead นั่นก็ สามารถทำงานได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด และด้วยการเน้นที่จะสแกนหนังสือที่มีขนาดเล็กค่อนข้างจะเก่า มีอายุหลายสิบปี คุณลูกค้าจึงเลือกที่จะซื้อเครื่องสแกน CZUR รุ่น ET 16 Plus ไปใช้งานแทนที่จะเป็นเครื่องแบบ FlatbedRead More…