All posts by Somsak Phorkha

20Nov/18

ข่าว: แว่นตาอัจฉริยะ Epson BT-300 จำนวน 2 ชุด พร้อมนำส่งให้กับ บ. FACOM-KD (Thailand)

แว่นตาอัจฉริยะ Epson Moverio BT-300 จำนวน 2 ชุด พร้อมนำส่งให้กับ บริษัท FACOM-KD (Thailand) ผู้ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ระบบหุ่นยนต์ การควบคุมซีเควนซ์ PLC การควบคุมอัตโนมัติ การควบคุมการผลิต การประมวลผลภาพ ระบบควบคุมต่าง ๆ ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นี้แล้ว

18Nov/18

ข่าว: แนะนำ ABBYY FlexiCapture แบบเฉพาะกิจ เพื่อการทำ POC ให้กับลูกค้ากลุ่มธนาคาร

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตัวแทนจาก บ. IT Services Company Limited ได้เดินทางเข้ามายังสำนักงานของ บ. เอ็นทูเอ็นฯ เพื่อทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture แบบ Trial License และรับการอบรม ขั้นตอนต่างๆในการใช้งานซอฟต์แวร์ตัวนี้ โดยเฉพาะขั้นตอนของการสร้างแม่แบบเอกสาร หรือ Document Definition ในภาษาที่ ABBYY ใช้เรียก เพื่อนำเอาองค์ความรู้ต่างๆที่ได้จากการอบรมเฉพาะกิจครั้งนี้ ไปปรับใช้กับงานที่ต้องทำ POCRead More…

16Nov/18

ข่าว: N2NSP ตรวจสภาพเครื่องสแกน ตามรอบการใช้งาน ณ. หอสมุด มธ. ท่าพระจันทร์

ในวันพฤหัสที่ 15 พ.ย. 2561 ทีมงานฮาร์ดแวร์ของ บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ (#n2nsp) ได้เดินทางเข้าไปตรวจสภาพเครื่อง และทำความสะอาดให้กับเครื่องสแกนหนังสือ Bookeye 4 V2 Professional Archive และเครื่องสแกนเอกสารขนาด A3 ความเร็วสูง Canon DR-G1100 ณ สำนักหอสมุด มธ. ท่าพระจันทร์ เพื่อให้เครื่องสแกนเนอร์ทั้ง 4 เครื่อง สามารถให้งานสแกนได้อย่างถูกต้อง

13Nov/18

ข่าว: N2NSP ประชุมร่วมกับ ทีมขายและช่างจาก บ. ACA Pacific Group ประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานขายและช่างที่ดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องสแกนเอกสาร  และโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อการจับข้อมูลจากฟอร์มเอกสาร และซอฟต์แวร์เพื่องานบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จาก บ. ACA Pacific Group ประเทศไทย ได้เข้ามาประชุม ณ สำนักงานของเอ็นทูเอ็นฯ เพื่อแนะนำสินค้าทั้งสองประเภทหลัก ให้กับทีมงานขาย และทีมช่างของเรา ซึ่งในวันดังกล่าวตลอด 6 ชม. เต็ม ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆของทั้งสองบริษัทฯที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน เพื่อร่วมกันผลักดันความหลากหลายของสินค้าที่ทั้งสองบริษัทที่ถืออยู่ ไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ และกลุ่มลูกค้าเดิมของทั้ง N2NSP และRead More…

07Nov/18

ข่าว: นำส่งอุปกรณ์คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เรียบร้อย

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย. 2561 บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ได้นำส่งอุปกรณ์คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในโครงการเพื่อจัดเก็บข้อมูลภาพ และเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ ของ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานในลำดับถัดไปจะเป็นส่วนงานของการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการบริหารข้อมูลภาพ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ บ. N2N พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษที่ชื่อว่า DocnFlow รุ่น Vault Plus และโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ   จากนั้นจะเป็นการนำเอาไฟล์รูปภาพ และไฟล์เอกสารต่าง ๆของทาง พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ (PDF และRead More…