18Nov/20
N2NSP_News_20201118_I-Am-Consulting_004

ข่าว: การอบรมเชิงปฏิบัติการซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture SDK ให้กับเจ้าหน้าที่ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด

เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ของ บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์  คือ คุณ นรากร พูลภูงา และคุณ เสฎฐวุติ   พินิจภาสกร  ได้เดินทางเข้าไปบริษัท I AM Consulting Co., Ltd. เพื่อเปิดหลักสูตร อบรมวิธีการใช้งาน/ทำงานกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะสำเร็จรูป เพื่อการจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารซึ่งรองรับการทำงานกับตัวอักขระภาษาไทยด้วย แน่นอนว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนไปไม่ได้นอกจากโปรแกรม  ABBYY FlexiCapture เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด มีความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดย 2 วันแรก เน้นให้สามารถออกแบบ สร้างเอกสารแม่แบบ (หรือ Document Definition) ตั้งแต่ 0 ไปจนถึง 100% ได้ด้วยตนเอง และวันสุดท้าย เน้นความเข้าใจ และสามารถเรียกใช้งาน ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ SDK ได้อย่างครบทุกส่วนที่จำเป็น และสำคัญๆ รวมไปถึง สามารถนำเอาองค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์ของโปรแกรม ABBYY FlexiCapture ตัวนี้ไปพัฒนาใช้งานร่วมกับโซลูชั่นซอฟต์แวร์เดิมที่มีอยู่ในองค์กรแล้ว ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งๆขึ้นไป

N2NSP_News_20201118_I-Am-Consulting_001
N2NSP_News_20201118_I-Am-Consulting_002 N2NSP_News_20201118_I-Am-Consulting_003
03Nov/20

Contex MFP Repro (2020)

Contex-IQQ-X-MFP-Repro-Coverpdf-download-icon-24px MFP Repro Brochure

โซลูชั่นทรงประสิทธิภาพเพื่องานสแกน งานพิมพ์
และงานสำเนาเอกสารหน้ากว้างขนาด 36 นิ้ว หรือ 44 นิ้ว อย่างแท้จริง

MFP Repro คือ โซลูชั่นล่าสุดจาก Contex ที่สามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่คุณมีใช้งานในองค์กรอยู่แล้ว ให้ไปสู่ความสามารถในเป็น “เครื่องสำเนาเอกสารหน้ากว้าง” โดยที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการวางเครื่องสแกนเพิ่มเติมจากพื้นที่ที่วางเครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ เพราะตัวเครื่องแสกนที่มากับชุด MFP Repro นี้จะมีขาตั้งที่ยกสูงให้เครื่องสแกนวางอยู่เหนือเครื่องพิมพ์ของคุณได้นั่นเอง สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายเพราะตัวขาตั้งมีล้อ และตัวล๊อกล้อติดตั้งมาให้พร้อม และที่สะดวก และทำให้ระบบการไหลของงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีก ด้วยซอฟต์แวร์ Nextimage รุ่น REPRO ที่มาพร้อมกับโซลูชั่นนี้ สามารถให้คุณสั่งพิมพ์เอกสารภาพที่ได้จากการแสกน ไปยังเครื่องพิมพ์หน้ากว้างเครื่องอื่นๆ ที่ติดตั้งในระบบเครือข่ายของคุณ ได้อย่างง่ายดาย

Continue reading

27Oct/20
N2NSP_News_20201027_NuMap_003

ข่าว: ติดตั้ง และ อบรมเครื่อง Contex SD ONE+ 36 ณ บริษัท นูแมพ จำกัด

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ทีมงานฮาร์ดแวร์ของ บ. เอ็นทูเอ็นฯ เดินทางนำเครื่องสแกน Contex รุ่น SD ONE+ 36 ไปส่ง ให้กับ บริษัท นูแมพ จำกัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ วิธีการใช้งานเครื่องสแกน และ ซอฟต์แวร์ Nextimage V5.0รุ่น Scan+Archive ให้กับเจ้าหน้าที่ในแผนกที่เกี่ยวกับงานสแกนแบบ และแผ่นที่ บ. เอ็นทูเอ็นฯ ขอขอบพระคุณที่ได้มอบความไว้วางใจต่อสินค้า และงานบริการของ บ. N2N ของเราไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_20201027_NuMap_001 N2NSP_News_20201027_NuMap_002
26Oct/20
N2NSP_News_20201022_NTL_FC_KT_001

ข่าว: อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เมื่อวันที่ 21 -22 ตุลาคม 2563 ทีมงานฝ่ายซอฟต์แวร์ของบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ได้ เดินทางไปยัง อาคารอารีย์ ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน เพื่ออบรม แนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด หรือ NTL จำนวนประมาณ 5 ท่านด้วยกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ สามารถสร้าง Document Template ใช้งาน และ พัฒนาระบบงานอัจฉริยะจับข้อมูลออกจากฟอร์มเอกสารหลากหลายรูปแบบได้เอง ซึ่งจะเริ่มสร้าง และใช้งานระบบจริงภายในเดือนตุลาคมนี้ ผู้ที่เป็นวิทยากรในการสอนครั้งนี้คือ คุณ เสฎฐวุติ พินิจภาสกร ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจต่อซอฟต์แวร์ ABBYY และงานบริการของบ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_20201022_NTL_FC_KT_002 N2NSP_News_20201022_NTL_FC_KT_003
21Oct/20

ข่าว: อบรมการถอด-ประกอบเครื่อง AD240U และ AD130 ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 พนักงานช่างฮาร์ดแวร์ของเรา ได้มีโอกาสต้อนรับ พนักงานจาก บ. สุธาสิน กรุ๊ป อีกครั้ง เพื่อทำการอบรมวิธีการทำงาน และการถอด-ประกอบของเครื่องสแกนเนอร์แบรนด์ Avision จำนวน 2 รุ่นด้วยกัน คือ เครื่อง AD240U ซึ่งเครื่องรุ่นนี้ จะติดตั้งอยู่ตามไซต์งานที่บ. สุธาสิน กรุ๊ป ให้งานบริการสแกนงานเอกสาร และอีกรุ่นคือ AD130 เพื่อให้สามารถที่จะนำทักษะที่อบรมในวันนี้ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในไซต์งานต่างๆของ ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวนเกือบ 3,000 เครื่องทั่วประเทศ ทางบริษัท เอ็นทูเอ็นฯ ต้องขอขอบพระคุณ ที่ บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการให้บริการหลังการขายสำหรับโครงการศาลยุติธรรมนี้ ไว้ ณ โอกาสนี้อีกครั้งด้วยครับ

N2NSP_News_20201021_Sutasin_001