09Nov/21

ข่าว: Avision AD230U นำส่ง และติดตั้งให้กับ บ. Chawawa

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน ขนาด A4 ความเร็วสูงชนิด ADF Avision รุ่น AD230U ตัวเครื่องสามารถสแกนได้ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 80 ภาพต่อนาที บนความละเอียด 200 จุดต่อนิ้ว ทั้งโหมดขาว-ดำ เฉดเทา และ สี ได้นำส่งให้กับ “บริษัท ชาวาว่า จํากัด” พร้อมอบรมการใช้งานเครื่องสแกนเอกสารเพื่อแปลงเป็นให้เป็นไฟล์ PDF และนำเข้าสู่โซลูชั่น ABBYY FlexiCapture เพื่อจับข้อมูลในตาราง จากนั้นก็นำส่งเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้สรุปเป็นรายงานในลำดับต่อๆไป ขอบพระคุณที่ไว้วางใจต่อสินค้าซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ของ บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ อย่างเสมอมานะครับผม

ข่าวสาร / กิจกรรม / แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

03Nov/21

ข่าว: เครื่อง IQ Quattro X 4450 จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด นวนคร

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้างที่รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ A4 – 44 นิ้ว ซึ่งเป็นเครื่องของ Contex รุ่น IQ Quattro X 4450  พร้อมขาตั้งตรงรุ่น จำนวน 1 เครื่อง ได้นำส่ง ติดตั้ง และอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด นวนคร ทางบ. เอ็นทูเอ็นฯ ต้องขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจต่อสินค้า และงานบริการของ บ. เอ็นทูเอ็นฯ ที่เป็นตัวแทนนำเข้า และจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Contex นี้ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ข่าวสาร / กิจกรรม / แนะนำผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

Continue reading

01Nov/21

แนะนำซอฟต์แวร์ :: ABBYY FlexiCapture EP 11.1

ABBYY FlexiCapture - Field Extraction Traning 11.1

Episode ที่สิบเอ็ดจุดหนึ่ง ของการแนะนำซอฟต์แวร์ ABBYY FlexiCapture
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่องานจับข้อมูลในฟอร์มเอกสาร
เป็นการสาธิตวิธีการทำงานกับฟังก์ชั่น Field Extraction Training ตอนที่ 1

N2NSP_ABBYY_FC_Find_More

21Sep/21
N2NSP_Success_Stories_20210921_01

Success Stories: บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด

Customer story:
บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดสำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างความเติบโตให้ธุรกิจในประเทศไทย โดยให้การบริการที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของบริษัทคู่ค้าซึ่งครอบคลุมการบริการด้านการขยายตลาดตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ การจัดหาแหล่งผลิต การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด การตลาด การขาย การกระจายสินค้า โลจิสติกส์ และการบริการหลังการขาย ผลิตภัณฑ์และสินค้ามากมายหลายประเภท ปัจจุบันให้บริการมากกว่า 480 องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบคลุม 4 หน่วยธุรกิจหลัก ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี

Continue reading

15Sep/21

ข่าว: Avision รุ่น AD125 และ AD240U นำส่งแล้ว รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564  เครื่องสแกนเนอร์ขนาดตั้งโต๊ะ ชนิด ADF  ของ Avision รุ่น AD125 และ รุ่น AD240U ได้นำส่ง ติดตั้ง พร้อมอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ รพ.แสวงหา จ.อ่างทอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเราต้องขอขอบพระคุณ บ. คู่ค้า ที่ไว้ใจเลือกเครื่องสแกนแบรนด์ Avision เสนอเข้าสู่โครงการของภาครัฐอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

N2NSP_News_20210915_Avision_001